Doradztwo i wycena nieruchomości Zielona Góra

Rzeczoznawca majątkowy Anna Opalińska
Uprawnienia nr 8072

Zadzwoń: +48 601 560 029 Linkedin - Anna Opalińska Rzeczoznawca majątkowy Przejdź do mojego profilu Linkedin

Moje specjalizacje

  • Prawo o gospodarce nieruchomościami
  • Prawo podatkowe
  • Prawo publiczne, w szczególności w zakresie rachunkowości i funduszy unijnych
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów badawczo-rozwojowych
Wycena nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych, firm i podmiotów administracji publicznej. Przed uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wykonywałam m.in. studia wykonalności, biznes plany, audyty technologiczne, strategie i plany rozwoju. Od 20 lat sporządzam także sprawozdania finansowe, prognozy finansowe i analizy opłacalności inwestycji. Opracowywałam dokumentację cen transferowych dla podmiotów powiązanych – krajowych i zagranicznych. Byłam członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Unii Europejskiej, ekspertem w ramach LRPO powołanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Prowadziłam szkolenia dla przedsiębiorców organizowane przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przewodziłam również grupie ekspertów Forum Cen Transferowych działającym przy Ministrze Finansów RP. Ponad 10 lat temu uzyskałam dyplom Ministra Skarbu Państwa do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa. Świadczę kompleksowe usługi w zakresie inwestowania i prowadzenia działalności na terenie stref ekonomicznych. Doradzam w obszarze księgowości, podatków, prawa i zarządzania. Od 15 lat jestem certyfikowanym księgowym, a aktualnie doktoryzuję się na wydziale prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Co wyceniamy?

Istnieje możliwość wyceny niemal każdej nieruchomości.

Cel wyceny

Operat szacunkowy możesz wykorzystać tylko w celu, dla którego został sporządzony. Oznacza to, że operat dla zabezpieczenia kredytu hipotecznego możesz przedłożyć w banku, ale nie wykorzystasz go już do celów ubezpieczeniowych.

Wycena to też skuteczne narzędzie w zarządzaniu majątkiem i inwestycjami. Niezależnie od celu wyceny, otrzymujesz czytelną informację o wartości swojego majątku względem czasu. Możesz ją wykorzystać w decyzjach finansowych, unikając niedoszacowania.

Operaty szacunkowe i opinie dla potrzeb kupna-sprzedaży

Sprzedając lub kupując nieruchomość, operat będzie Ci niezbędny do określenia wartości rynkowej nieruchomości. Dzięki niej unikniesz niedoszacowania podstawy opodatkowania czynności cywilno-prawnej i zaniżenia wysokości podatku.

Operaty szacunkowe dla zabezpieczenia kredytów hipotecznych

Jeśli finansujesz zakup z kredytu hipotecznego, będziesz musiał załączyć operat szacunkowy do wniosku kredytowego. Jak zazwyczaj przebiega proces zakupu nieruchomości finansowanej z kredytu? Na Twój wniosek bank obliczy Twoją zdolność kredytową i udzieli Ci promesy. Przedstawisz ją bezpośrednio właścicielowi nieruchomości. Podpiszecie umowę przedwstępną. Następnie złożysz wniosek kredytowy, do którego załączysz operat szacunkowy. Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję kredytową, pozostaje ją podpisać i udać się z właścicielem nieruchomości do notariusza w celu zawarcia umowy przeniesienia własności. Kredyt zostanie uruchomiony, gdy dostarczysz do banku akt własności.

Zwróć uwagę, że zdolność kredytowa nie gwarantuje kredytu. Bank musi też znać wartość rynkową nieruchomości, którą potwierdza operat szacunkowy. Jeżeli więc podpiszesz umowę przedwstępną z właścicielem i wpłacisz zadatek, a operat wykaże wartość mniejszą od zawartej w umowie przedwstępnej, różnicę pokryjesz z własnej kieszeni. Z kolei jeśli różnica jest zbyt duża, bank może też nie udzielić kredytu.

Operaty szacunkowe dla celów ubezpieczeniowych

W zależności od zawieranej umowy oraz od samej nieruchomości, suma ubezpieczenia może uwzględniać wartość rynkową bądź odtworzeniową nieruchomości. Wartość rynkowa to szacunkowa cena sprzedaży, natomiast wartość odtworzeniowa to koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody – nowego lecz nieulepszonego. Obie wartości są efektem pracy rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca wybierze właściwą metodę wyceny na podstawie wskazanego celu.

Operaty szacunkowe dla postępowań spadkowych i podziałów majątkowych

Wartość nieruchomości przy podziale majątku pozwala określić wysokość spłaty pieniężnej, jaką należy przekazać stronie, która zachowuje prawo własności do nieruchomości. W przypadku braku spłaty egzekucję należności przeprowadza komornik.

Operaty szacunkowe dla ustalenia wysokości odszkodowań

Stosowane w przypadku administracyjnego wywłaszczenia nieruchomości w celach publicznych, np. budowy drogi. Operat szacunkowy określa wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości i stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym.

Operaty szacunkowe dla rozliczenia nakładów dokonanych na nieruchomości

Nakłady dokonane na cudzej nieruchomości mogą zostać zwrócone osobie, która zajmuje ją na zasadzie posiadania samoistnego, np. mieszkając w domu teściów. W przypadku konfliktu rzeczoznawca ustala, jakie nakłady zwiększyły wartość nieruchomości i jednocześnie podlegają zwrotowi.

Inne cele określone przez zleceniodawcę

Nie masz pewności, czy potrzebujesz wyceny? Rzeczoznawca majątkowy pomoże Ci w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości, nie tylko jeśli chcesz znać konkretną wartość. Doświadczenie w badaniu sytuacji prawnej i analizie danych oraz dostęp do zasobów, tj. Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, daje mi możliwość przygotowania m.in.:

  • Analizy rynku nieruchomości
  • Analizy opłacalności inwestycji
  • Analizy skutków uchwalenia lub zmiany mpzp

Obsługiwane regiony

Pracuję w województwie Lubuskim oraz na terenie całej Polski. Prowadzę biura w Zielonej Górze i w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Nieruchomości prywatne (mieszkania, domy, działki) warto wyceniać z lokalnym ekspertem, który dobrze zna ceny transakcyjne, plany miejscowe i specyfikę rynku. Zapewni też wsparcie w sprawach urzędowych i dopełnieniu formalności związanych z operatem. Specjalizuję się w obszarze województwa Lubuskiego.

Wycena nieruchomości komercyjnej lub niestandardowej zazwyczaj jest mniej uwarunkowana specyfiką lokalnego rynku. Wybierając rzeczoznawcę sprawdź, w jakich dziedzinach się specjalizuje. Moi klienci doceniają moją interdyscyplinarność i korzystają ze wsparcia na terenie całej Polski.

Biuro w centrum Zielonej Góry

Umów się na konsultację usługi w biurze obsługi.

A&M Consulting
Kancelaria doradztwa podatkowego i biznesowego.
Rzeczoznawca majątkowy
Żeromskiego 17B
65-066, Zielona Góra

Umów spotkanie: +48 601 560 029

Odpowiedzialność zawodowa

Przy realizacji powierzonych mi zadań działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Sporządzane przeze mnie opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe.