DORADZTWO BIZNESOWE KONSULTING

Doradztwo ekonomiczne obejmuje przygotowywanie analiz finansowych wspomagających podejmowanie decyzji w firmie, m.in. tj. biznes plan, wniosek o dotację, analizy sprzedaży, plany marketingowe, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych i specjalistyczne szkolenia.

Naszym klientom oferujemy usługi wspierające prowadzenie ich działalność wykonywane:

- pomoc w reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu poprawienia ich kondycji finansowej
- kompleksowe lub problemowe audyty prawne i finansowe
- reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS
- reprezentowanie podczas wszelkich kontroli
- rejestrowanie i likwidowanie wszelkich rodzajów działalności gospodarczych
- aktualizowanie w urzędach wszystkich zmian (m. in. adresu, nazwy, zakresu prowadzonej działalności, kapitału, członków zarządu, itd.)
- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
- wyprowadzanie zaległości księgowych
- wykonywanie bieżącej sprawozdawczości na podstawie przepisów ochrony środowiska
- windykacja należności
- przygotowywanie biznes planów
- opracowywanie wniosków kredytowych i pośrednictwo kredytowe
- pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych
- rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą
- wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów
- wnioski o wydanie licencji i zezwoleń.

Biuro rachunkowe udzieli pomocy stałym klientom oraz świadczy pomoc doraźną. Obsługa prawna i konsulting wykonywane są przez wszystkie placówki naszej firmy.