DOTACJE UNIJNE

A&M Consulting s.c. to jedna z najdłużej działających firm konsultingowych na polskim rynku o ugruntowanej pozycji na rynku. Z naszej pomocy skorzystali przedsiębiorcy z całej Polski, wspierając swój biznes zastrzykiem środków unijnych o dużej wartości. Referencje uzyskają Państwo na życzenie.


Nasi eksperci pomogą uzyskać:


- dotacje na założenie firmy (dotacje na start firmy)
- dotacje na rozwój firmy
- dotacje na otwarcie firmy
- dotacje na rozwój firmy jednoosobowej
- dotacje dla istniejącej firmy jednoosobowej
- dotacje dla bezrobotnych na założenie firmy
- dotacje na innowacje
- dotacje dla studentów
- dotacje dla kobiet
- dotacje dla mikrofirm
- dotacje z urzędu pracy
- dofinansowania unijne dla rolników
- inne dostępne fundusze z Unii Europejskiej i innych źródeł.

Podczas spotkania można uzyskać informacje o tym, jak pozyskać dotacje na rozwój firmy i na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji dla małych i średnich firm tj. m.in.:


- biznes plan
- wniosek o dotację
- studium wykonalności
- przetargi publiczne
- zapytania ofertowe zgodnie z zasada konkurencyjności

Aby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej nie wystarczy tylko aplikować o dofinansowanie projektu. Po akceptacji wniosku o dofinansowanie należy przygotować dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z właściwą instytucją (np. jest nią właściwy urząd marszałkowski) i rozliczenia poniesionych wydatków. Oferta naszej firmy obejmuje przede wszystkim:


- napisanie wniosku o dotacje i przygotowanie niezbędnych załączników w odpowiedzi na konkurs
- przygotowanie zapytań ofertowych i przeprowadzenie postępowania zgodnie ustawą lub zgodnie z zasadą konkurencyjności
- przygotowanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki celem uzyskania dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji
- przygotowanie beneficjenta do kontroli
- nadzór w okresie trwałości celem wywiązania się przez beneficjenta z zobowiązań wynikających z umowy o dotację unijną.

Fundusze unijne dedykowane są na różne cele i różnym grupom beneficjentów. Pomożemy Państwu wybrać odpowiedni program unijny i znaleźć dofinansowanie dopasowane do profilu wnioskodawcy i celu, jaki zamierza osiągnąć dzięki dotacjom unijnym. Zachęcamy do współpracy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na własny biznes, dotacji na inwestycje, dotacji na start, dotacji na badania i rozwój, dotacji inwestycyjnych. Nakład pracy przy przygotowaniu dokumentacji podczas ubiegania się o dotacje z urzędu pracy jest inny niż wniosków o dofinansowania unijne dla rolników czy dofinansowania unijne do działalności gospodarczej. Dlatego koszt kompleksowej usługi w zależności od profilu wnioskodawcy i źródeł finansowania jest bardzo zróżnicowany. Cennik usług omawiany jest na spotkaniu, a ceny ustalane wyłącznie w oparciu o nakład pracy. Perspektywa finansowa 2014-2020 daje szereg nowych możliwości finansowania już istniejących, jak i nowych firm. Na bezzwrotne dotacje unijne liczyć mogą firmy chcące wprowadzać innowacje. Pozostałym oferowane jest wsparcie w postaci pożyczek dla firm z Unii Europejskiej tzw. instrumentów zwrotnych. Bezzwrotne dotacje na finansowanie działalności gospodarczej obwarowane są wieloma kryteriami, które należy spełnić. Właściwa jest obiektywna ocena przed aplikowaniem o środki unijne, w czym pomoże ekspert wnikliwie oceniając potencjał techniczny, ekonomiczny, finansowy wnioskodawcy. Naszym klientom oferujemy również fachowe porady prawne z zakresu dofinansowania z UE. Prawnik pomoże przygotować umowy z dostawcami, przeanalizować prawidłowość realizacji projektu zgodnie z przepisami i umową o dofinansowanie oraz doradzić, jak nie stracić przyznanej dotacji.