KINDERGELD

Prawnik naszej kancelarii pomoże przygotować dokumenty w j. polskim i w j. niemieckim, aby uzyskać zwrot zasiłku rodzinnego (Kindergeld), złożyć wniosek tzw. Antrag auf Kindergeld wraz z załącznikami oraz monitorować sprawę do momentu wypłaty zasiłku rodzinnego na rachunek wnioskodawcy. Familienkasse wypłaca zasiłek na dziecko po złożeniu wniosku i spełnieniu określonych warunków wynikających z niemieckich ustaw. Wysokość Kindergeld uzależniona jest od ilości dzieci oraz świadczeń przysługujących w Polsce. Decyzja o przyznaniu Kindergeld wydawana jest w języku niemieckim i zawiera informacje na temat tego, ile wynosi Kindergeld, na które dzieci został przyznany zasiłek rodzinny w Niemczech, wskazuje terminy wypłat zasiłku. Na rodzinne z Niemiec trzeba jednak poczekać do czasu spełnienia wymogów ustawowych oraz na rozpatrzenie wniosku. Zasiłek na dziecko w Niemczech przysługuje rodzicom zatrudnionym lub prowadzącym działalność gospodarczą w Niemczech, posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, jak również Polakom oddelegowanym do pracy w Niemczech.

Zwrot zasiłku rodzinnego następuje na rachunek rodziców lub opiekunów dziecka, nigdy na rachunek Kancelarii. Pomoc prawna polega na wypełnieniu wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech, skompletowaniu dokumentów według wymagań Familienkasse, przygotowaniu korespondencji, pomocy w wypełnieniu ankiet do sprawdzenia prawa do zasiłku, dokumentów dotyczących aktualizacji danych świadczeniobiorcy. Nie pobieramy prowizji od wypłaconej kwoty, a honorarium za wykonaną pracę. Korzystając z usług prawnika znającego j. niemiecki i przepisy obowiązujące w Niemczech dotyczące Kindergeld, klient Kancelarii nie musi borykać się z nieznajomością języka. Dokumenty do pobrania oraz informacje dla osób ubiegających się o Kindergeld można uzyskać w biurach rachunkowych w Zielonej Górze i Nowogrodzie Bobrzańskim.