SZKOLENIA

Działalność szkoleniowa obejmuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinach:


- dotacje unijne
- księgowość
- rachunkowość
- rozliczenia podatkowe
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
- obsługa informatyczna firm z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania
- gospodarowanie odpadami